040 - 2017275
  • Volg ons:

Klacht

Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Mondhygiënepraktijk Siebers-Hazenberg, dan kunt u zich wenden tot Christel Siebers-Verhoeven. Bij afwezigheid van mevrouw Siebers-Verhoeven, kunt u zich melden tot Kirsten Hazenberg. Mochten beiden afwezig zijn, kunt u een bericht achterlaten of een email sturen met uw naam, telefoonnummer en aard van de klacht. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Betalingen

Mondhygiënepraktijk Siebers en Hazenberg heeft zijn facturering ondergebracht bij Famed. Op de rekening die u ontvangt van Famed  zijn de betalingsvoorwaarden van Famed B.V. van toepassing. De betalingsvoorwaarden van Famed, Factor maatschappij voor medische beroepen B.V. te Amersfoort zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort onder nummer 3104392.

Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, anders is Famed wettelijk gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

Voor vragen kunt u terecht op de website www.notavanfamed.nl of tijdens kantooruren via 0900-0885 (€ 0.18 per minuut).

Incidenteel kan het voorkomen dat u de nota rechtstreeks van mondhygiënepraktijk Siebers en Hazenberg ontvangt. In dit geval dient u de nota rechtstreeks te voldoen aan ons binnen 30 dagen. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar, die volgens de polisvoorwaarden aan u vergoed wordt.

Spring naar toolbar