040 - 2017275
  • Volg ons:

Klacht

Mocht u aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Mondhygiënepraktijk Siebers-Hazenberg, dan kunt u zich wenden tot Christel Siebers-Verhoeven. Bij afwezigheid van mevrouw Siebers-Verhoeven, kunt u zich melden tot Kirsten Hazenberg. Mochten beiden afwezig zijn, kunt u een bericht achterlaten of een email sturen met uw naam, telefoonnummer en aard van de klacht. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Het is altijd ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij KcP (Landelijke klachtenregeling voor paramedici in de eerste lijn). Ook kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten. Link naar de site.

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: (033) 421 61 89
Internet: www.paramedisch.org

Betalingen

Mondhygiënepraktijk Siebers en Hazenberg heeft zijn facturering per 1 november 2019 ondergebracht bij Infomedics. Op de rekening die u ontvangt van Infomedics  zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing.

Het is belangrijk dat u zich aan de betalingstermijn van 30 dagen houdt, anders is Infomedics wettelijk gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

Voor de meestgestelde vragen kunt  u terecht op www.infomedics.nl/faq. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de servicedesk. Kijk op www.infomedics.nl/contact of bel 036-2031900.

Incidenteel kan het voorkomen dat u de nota rechtstreeks van mondhygiënepraktijk Siebers en Hazenberg ontvangt. In dit geval dient u de nota rechtstreeks te voldoen aan ons binnen 30 dagen. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar, die volgens de polisvoorwaarden aan u vergoed wordt.

Spring naar toolbar