040 - 2017275
  • Volg ons:

Het eerste bezoek

Zorg dat u bij het eerste bezoek aan onze praktijk een identiteitsbewijs en uw zorgpas van uw zorgverzekeraar bij u heeft. Ook eventueel een verwijskaart van uw tandarts. Komt u van een andere mondhygiënist? Het is dan prettig als wij over uw cliëntgegevens kunnen beschikken. U kunt deze opvragen en meenemen naar uw afspraak.
Uw burgerservicenummer (BSN) zullen wij opslaan in ons systeem.  Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.infoBSNzorg.nl

 

Afspraken

Bij het maken van uw afspraken krijgt u een kaartje mee.
Hierop staat de juiste dag en tijd van uw afspraak aangegeven.
U kunt wanneer u gearriveerd bent, plaatsnemen in de wachtkamer en uw mondhygiënist haalt u op wanneer u aan de beurt bent. Lange wachttijden worden zoveel als mogelijk voorkomen. De afspraken worden zo efficiënt mogelijk gepland, het is desalniettemin mogelijk dat de afspraak enigszins uitloopt. Dit is soms onvoorkomelijk aangezien een ieder een aparte aanpak vereist. Zorgvuldig plannen en nakomen van de afspraken is essentieel voor het voorkomen van lange wachttijden en dus vragen wij u op tijd te komen.

Indien uw mobielnummer bij ons bekent is, krijgt u een sms-herinnering van uw gemaakte afspraak. Dit is een gratis service en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Ondanks dat u een herinnering ontvang blijft u zelf verantwoordelijk voor een gemaakte afspraak. Ook is het niet mogelijk terug te sms-en.

Afspraken dienen uiterlijk 2 werkdagen voor de behandeling geannuleerd te worden. Dit kan via de email, telefonisch of door het inspreken van het antwoordapparaat. Bij het niet tijdig annuleren of wanneer u zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
Dit is overeenkomstig de richtlijnen opgesteld door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.
Mocht het voorkomen dat u meerdere malen uw afspraak niet nakomt zonder deze te annuleren dan behouden we ons het recht om u geen nieuwe afspraken meer te geven.

Wijzigingen

U wordt verzocht alle wijzigingen in persoonsgegevens, verzekering of in uw gezondheid (medicijnen) tijdig aan ons door te geven, zodat wij onze behandelingen kunnen aanpassen indien nodig.

Motivatie en medewerking

Uw medewerking en motivatie zijn essentieel in het bereiken van een goede mondgezondheid en om deze te behouden. Om te kunnen beoordelen wat de conditie van uw gebit is en om een goede risico inschatting van uw mondgezondheid te maken is het belangrijk dat u uw mond verzorgt vlak voordat uw afspraak plaats vind.

Tenslotte

Het is niet toegestaan te roken in de praktijk.
We vragen u uw mobiele telefoon op stil te zetten en niet te telefoneren in de praktijk, tenzij uiterst noodzakelijk.
Het is verboden huisdieren mee te nemen, tenzij het een hulphond betreft.

Spring naar toolbar